Последвайте ни:

Вашите очи
в света
на новините

HeadLine е водеща медия мониторинг компания в България.


Медиите
подават топката,
ние я хващаме

HeadLine е водеща медия мониторинг компания в България.


Прес и Онлайн Мониторинг

HeadLine прави мониторинг на всички национални, регионални и специализирани всекидневни, седмични и месечни печатни издания, както и на онлайн източници като новинарски уебсайтове, портали, форуми, блогове и социални мрежи.

Медия Анализи и Отчети

HeadLine събира, обработва, подрежда, анализира и обобщава цялата медийна информация за определен период от време, която клиентите искат да видят систематизирана и надеждно оценена.

Събитиен и Кризисен Мониторинг

HeadLine предоставя изключително бърз и подробен преглед на цялата информация в случай на проведена комуникация с медиите или назряващ проблем в публичното пространство.